Informacje o aktualnie prowadzonych badaniach

Dojazd

Pracownia Obrazowania Mózgu mieści się w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk - Warszawa Ochota, ul. Ludwika Pasteura 3.

Szczegółowe informacje dotyczące dojazdu i wstępu na teren Instytutu otrzymają Państwo po zakwalifikowaniu się na badanie.